Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı,  faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için uygulanır.

Genellikle  Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır.

Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir.

İnşaat proje yönetimi, sözleşmelerde tarif edilen kalite standartlarından ödün vermeksizin, tasarım öncesinden başlayarak projenin tesliminden sonraki anahtar teslimine kadar geçen etapların tamamını veya belli bir kısmının planlanmasının mal sahibi adına temsilci sıfatıyla yönetilmesi hizmetlerinin jenerik adıdır.

Proje yöneticisi, proje boyunca sadece kilit öneme sahip kararları müşteriye bırakarak müşteri adına hareket eden outsource bir yönetici gibi hareket eder.

İnşaat programınızı “tek kaynaktan”yürütmek, inşaat proje yönetimi kapsamında sunulduğu gibi, tasarımları ve projelendirme işlemlerinden bağımsız uygulama aşamaları yürütebilmektedir.

İnşaat Proje Yönetiminin sağladığı faydalar 

 • İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri öngörebilmek
 • Bütçe dışına taşmaların engellemek.
 • Projenin başından sonuna kadar maliyetleri denetlemek, olası bütçe tasarrufu sağlamak.
 • Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzlukları ayrıştırmak.
 • İnşaat sektöründeki türlü yolsuzlukların önlemek.
 • Uygulama sırasında oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçmek.
 • Tarif edilen ve kabul edilen kaliteyi sağlamak.
 • Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak.
 • Tüm resmi işlemlerde sürat ve ekonomi sağlamak.
 • Her etapta başında ne gibi dökümantasyona ihtiyaç olabileceğini önceden ön görerek daha sağlıklı proje dokümantasyonu gerçekleştirmek.
 • Tutarlı ve profesyonel bir kadro ile çalışmak.
 • Proje süresince nakit akışınızı planlamanızı sağlamak.
 • Ürün ve hizmetin satın alımı sırasında,zamandan ve paradan tasarruf ettirecek know-how’dan faydalanmak.
 • İş teslimi sonrası aşamada sıfır eksikle iş teslim alımını gerçekleştirmek.
 • Riski minimize, karlığı maksimize etmek.