Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı, faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için uygulanır.

İnşaat proje yönetimlerimizde, sözleşmelerde tarif edilen kalite standartlarından ödün vermeksizin, tasarım öncesinden başlayarak projenin tesliminden sonraki anahtar teslimine kadar geçen etapların tamamını veya belli bir kısmının planlanmasının mal sahibi adına temsilci sıfatıyla yönetilmesini sağlamaktayız.

 

İnşaat Proje Yönetimimizin Sağladığı Faydalar :

1) İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri öngörerek planlamaya dahil etmek

2) Bütçe dışına taşmaların engellemek.

3) Projenin başından sonuna kadar maliyetleri denetlemek, olası bütçe tasarrufu sağlamak.

4) Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzlukları ayrıştırmak.

5) Uygulama sırasında oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçmek.

6) Tarif edilen ve kabul edilen kaliteyi sağlamak.

7) Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak.

8) Tüm resmi işlemlerde sürat ve ekonomi sağlamak.

9) Her etapta başında ne gibi dokümantasyona ihtiyaç olabileceğini önceden ön görerek daha sağlıklı proje dokümantasyonu gerçekleştirmek.

10) Tutarlı ve profesyonel bir kadro ile çalışmak.

11) Proje süresince nakit akışınızı planlamanızı sağlamak.

12) İş teslimi sonrası aşamada sıfır eksikle iş teslim alımını gerçekleştirmek.

13) Riski minimize, karlığı maksimize etmek.